Renkött

Från vår gård som utgångspunkt kan du köpa högkvalitativt renkött. Köttet kommer från våra egna renar slaktade i Idre samebys slakteri, 2 mil från vår gård. Köttet är sedan styckat och förädlat i vårt egna styckeri i Sörvattnet.

Vi erbjuder; 

* hel eller halv renkalv finstyckad i kartong, med styckdetaljer, renskav och renfärs. 

* förpackade detaljer, som t.ex. stekbitar, filéer, färs och skav. 

* förädlade produkter så som torkat och rökt renkött, suovas, rökt renhjärta och korv. 


Renarna har gått fritt i sin naturliga miljö i hela sitt liv och endast levt på naturbete. Köttet är fritt från antibiotika, färgämnen, nitrit och andra främmande tillsatser.Tills vårt nya hus blir färdigställt så bor vi just nu i Lofsdalen. 

Är du intresserad av att köpa kött så ring oss för att antingen mötas upp i Sörvattnet alternativt kan vi ta med till Lofsdalen. 

Telefonnummer: 

Sunna: 076-810 00 87

Glenn: 070-689 73 11Mer om renen

Renen har anpassat sig till de kraftigt varierande förhållandena i norra delen av jordklotet genom att vandra mellan olika betesområden i takt med årstiderna. Om sommaren betar renen svampar, örter och gräs och under vintern betar den lavar. Renen är en selektiv idisslare, vilket ställer höga krav på födans kvalitet. Renens förmåga att tillgodogöra sig lav är unik.

Renens päls är mycket tät med ihåliga pälsstrån som isolerar väl. Klövarna är stora nog att springa på snön och gräva genom snön efter lavar. Renen är det enda hjortdjuret där båda könen har horn. Djuren blir 85–120 cm höga. Som jämförelse är älgen ungefär dubbelt så hög och väger fem–sex gånger mer. Renen är inte bara köttproducent. Av renen får man också slöjdmaterial som horn, skinn och senor.

All rennäring bygger på det fria naturbetet eftersom renar är vandringsdjur. Det finns mellan 225 000 - 280 000 renar i Sverige. Antalet varierar i cykler från år till år. 

Köttet

Renkött är ett smakrikt och nyttigt kött. Det innehåller flera viktiga vitaminer, så som A, B, C och E-vitamin samt mineraler som järn, selen, kalcium. Nivåerna av de goda Omega-3 fettsyrorna är lika höga som i t.ex. krabba, musslor och torsk. Det är ett magert kött med mild viltsmak som är mört och behöver inte hänga innan styckning. Redan tre dagar efter slakt är renkött mörare än nötkött som lagrats under 14 dagar. Vilket beror på att de naturliga mörningsenzymer som finns i kött har en betydligt högre aktivitet i renkött jämfört med nötkött.


Recept

Slow Food Sápmi är ett projekt som ska bidra till utveckling av traditionella samiska produkter. De har bland annat tagit fram en receptsamling som du kan hitta här