Familjen Rensberg Andersson 

Vi som bor här på gården i Sörvattnet är Glenn, Agneta, Sunna, Signe och Jåvva. Renarna bor också här under några vintermånader, i alla fall några av dem. Resten går tillsammans med huvudhjorden på vinterbete i skogslandet. Så har vi 3 hundar och två katter förstås. Renarna som vi har hemma under vintern är färdigutbildade körrenar, några är under utbildning och de minsta renarna i hagen ska börja utbildas för framtida bruk.

Så har vi en och annan "maskot" också.

I renhagen

Att komma renarna så nära som man gör när man kommer in i renhagen kan vara överväldigande första gången. De allra tamaste kommer snabbt springande för att undersöka om det vankas några godsaker.

När vårvintern kommer och huvudhjorden av renarna flyttar till fjällområdet västerut, så får även våra tama renar följa med. Vi har inga renar hemma på gården under barmarksperioden.